HD resultat kull Marporto no 5 21. januar 2020

Kombinasjonen Bessie og Dante ga meget gode HD resultater. 12 av 13 er røntget og 10 fikk HD A, 1 fikk A/B og 1 fikk B/B. Det er fantastiske valpekjøpere som har fulgt opp vår anmoding om å røntge de håpefulle. 

HD resultater p Marporto No 3 4. september 2017

Marportos No 3 er kombinasjonene Bus Trollet`s Magic Muray og Golden Waters Tella the 3rd Sea. Resultatet ble:

Nero B/C, Torre B/C, Troll D/D, Max C/C, Bruno A/A og Neo A/A. 

Marporto`s No 1 Mila av Tella 15. februar 2016

Et nytt HD resultat er på plass. Mila fra første kull etter Tella og Porto fikk resultat B. :-)  

En ny HD A! 8. februar 2016

Sanco fra Tellas andre kull er rønget og det ble A. Dermed er 8 av 9 fri for HD. 

Kontakt:
Marte Aursand
Mail: marte.aursand@outlook.com
Tlf: 47364512

Nettsideutvikler:
Agne Ødegaard

Lenker:
Ana-Faro`s kennel
Golden Water kennel
Fjellportisen

Klubber og organisasjoner:
Norsk Portugisisk vannhundklubb
Raseklubben for Portugisisk vannhund

Kontakt:
Marte Aursand
Mail: marte.aursand@outlook.com
Tlf: 47364512

Lenker:
Ana-Faro`s kennel
Golden Water kennel
Fjellportisen

Klubber og organisasjoner:
Norsk Portugisisk vannhundklubb
Raseklubben for Portugisisk vannhund

Kontakt nettsideutvikler:
Agne Ødegaard
Mail: agne240@me.com
Tlf: 94865063